Ads - 0905044126
Support
 
 
Nước khoáng ngọt
Nước khoáng cam
Được sản xuất trên nền nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo (đã được giảm nhẹ lượng khoáng), sản phẩm nước ngọt Chanh - Lemona
sản phẩm nước khoáng ngọt của Vĩnh Hảo
Được sản xuất trên nền nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo (đã được giảm nhẹ lượng khoáng), sản phẩm nước khoáng ngọt của Vĩnh Hảo...
nước khoáng ngọt của Vĩnh Hảo có các loại sau:
Hiện nay, nước khoáng ngọt của Vĩnh Hảo có các loại sau: 1. Lemona lon nhôm 330ml (sản phẩm mới) 2. Lemona chai thủy tinh 450ml
sản phẩm nước ngọt Chanh - Lemona (Khoáng Chanh) của Vĩnh Hảo
Được sản xuất trên nền nước khoáng thiên nhiên Vĩnh Hảo, sản phẩm nước ngọt Chanh - Lemona (Khoáng Chanh) của Vĩnh Hảo là loại nước giải...